دانش آموزان کلاس اولی من My first grade students

وبلاگ تصویری فاطمه فلاحی کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی آموزگار پایه ی اول ابتدایی شهرستان بوشهر

+ اجرای برنامه صبحانه همگانی در حیاط مدرسه با همکاری والدین - آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ٦:٢۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤


+ آزمایش حس چشایی و بویایی (علوم تجربی) - آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ٦:۱۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤


+ اجرای املا تابلویی - آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤


+ اجرای فعالیت های فوق برنامه تحت عنوان برنامه تغذیه سالم - آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ٦:۱٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤


+ برپایی جشن روز دانش آموز با همکاری والدین-آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤


+ زنگ مطالعه آزاد (مجله رشد کودک) - استفاده از مهارت ها-آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤


+ بازی پرتاب حلقه با هدف افزایش تمرکز و توجه - زنگ بازی و شادی-آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤


+ کنفرانس درس ریاضی توسط دانش آموزان-آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤


+ جدول نشانه ها و دعای مطالعه - درس فارسی-آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤


+ سومین جلسه آموزشی با والدین دانش آموزان 20 آبان 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤