دانش آموزان کلاس اولی من My first grade students

وبلاگ تصویری فاطمه فلاحی کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی آموزگار پایه ی اول ابتدایی شهرستان بوشهر

+ دست ورزی با نایلکس برای آمادگی جهت چیدمان و سازماندهی پوشه کار- دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤


+ بررسی عملکرد 4ماهه ی اول سال تحصیلی و سازماندهی پوشه کار توسط والدین - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤


+ سخنرانی در جمع والدین پایه های اول دبستان پیرامون ارزشیابی کیفی توصیفی - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤


+ اجرای آزمون های مستمر با حضور برخی والدین - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤


+ استفاده از رسانه ی آموزشی ( نمایش فیلم دروس ) در کلاس درس- دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤


+ اجرای فعالیت های فوق برنامه تحت عنوان برنامه تغذیه سالم - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤


+ ساخت فرفره توسط دانش آموزان - ایجاد انگیزه جهت یادگیری نشانه ی (فـ ف) - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ دی ۱۳٩٤


+ اجرای آزمون های مستمر - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ دی ۱۳٩٤


+ اجرای فعالیت های فوق برنامه تحت عنوان برنامه تغذیه سالم - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ دی ۱۳٩٤


+ اجرای فعالیت های فوق برنامه تحت عنوان برنامه تغذیه سالم - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ دی ۱۳٩٤


+ اجرای آزمون های مستمر - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ دی ۱۳٩٤


+ زنگ مطالعه آزاد (مجله رشد کودک) - استفاده از مهارت ها - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ دی ۱۳٩٤


+ برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در کلاس - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤


+ برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) از طرف مدرسه - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤


+ اجرای آزمون های مستمر - دی 94

نویسنده : فاطمه فلاحی ; ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤