تابلوهای وایت برد کوچک از طرف ایلیا امیری برای استفاده در کلاس اهدا گردیده است . از همکاری خانواده محترم ایشان در مراحل مختلف آموزشی بسیار متشکرم.