آشنایی با حس لامسه ( نرمی و زبری ) با استفاده از انواع پارچه و سمباده