آموزش مفاهیم ریاضی و فارسی همراه با ورزش ( پرش و زیگزاگ ) و سرگرمی با استفاده از طنابهای رنگی