» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» عکس یادگاری بچه ها در آخر سال تحصیلی 92-91 :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» جشن الفبا اردیبهشت 92 :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢

» تدریس نشانه (ثـ ث) به روش خلاق :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» آزمایش رابطه رنگ و گرما با کمک صفحه های مقوایی رنگی درس علوم تجربی :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» شمارش 8 تا 8 تا با کمک ابزار در درس ریاضی :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» شمارش 8 تا 8 تا با کمک جدول 10 در 10 - درس ریاضی :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» سال نو مبارک :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» یادگاری های بچه ها به برادران آوخ کیسمی :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (عـ ـعـ ـع ع) به روش خلاق :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» عناوین مطالب جمعه 19 اسفند ماه :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» جشن خداحافظی پسرانم امیر علی و امیر مهدی آوخ کیسمی :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» برپایی کلاس درس در فضای ازاد :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» شعبده بازی آقای سام بزرگمهر در کلاس :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» کسب رتبه برتر در مسابقه نقاشی و اهدای جایزه به آقای ابوالفضل چغادکی :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» مشاهده انواع سنگ ها از نظر شکل - رنگ و اندازه :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» آزمایش ساییدن سنگ ها به هم و مشاهده ی تغییرات پس از آن :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» بازدید دانش آموزان از وسایل مختلف ساخته شده از سنگ در نمایشگاه داخل کلاس :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» پروژه های عملی - ساخت اشکال مختلف با سنگ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» ساخت کاردستی با موضوع ورزش :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس علامت تشدید به روش اکتشافی :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (چ) به روش خلاق :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس (خوا) به روش خلاق :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (ژ) به روش خلاق :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» اجرای برنامه صبحانه در کلاس با همکاری والدین :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» بازدید از موزه دریا و دریا نوردی خلیج فارس :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» جشن 22 بهمن 1391 در کلاس درس با همکاری والدین :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» تمرین جمع و تفریق بر روی محور اعداد :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» شمارش 4 تا 4 تا با استفاده از مداد رنگی و چینه در درس ریاضی :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» برپایی برنامه صبحانه با همکاری والدین :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» جشن دهه ی فجر :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (جـ ج ) به روش خلاق و با وسایل مختلف :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» تدریس ــُ استثنا با روش خلاق و روش ایفای نقش :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» دست ورزی و بازی با خمیر - زنگ هنر :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» مشاهده انواع سنگها و مقایسه و طبقه بندی آن ها از نظر جنس و رنگ :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» همکاری والدین دانش آموزان در نصب پروژه های دانش آموزان در ایستگاه تفکر و پژوهش :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» شمارش دوتا دوتا و ایجاد آمادگی برای یادگیری عددهای زوج و فرد با کمک چینه و انگشت :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» تجهیز بانک جایزه با همکاری والدین :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» اجرای برنامه صبحانه با همکاری والدین :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم و امام صادق به همراه برنامه صبحانه با کمک والدین :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» آموزش نماد مقایسه ( کمتر - بیشتر) به روشهای خلاق و ابزار آموزشی :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» اجرای املای تابلویی به همراه اهدای جوایز :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» ساخت رحل قرآن توسط دانش آموزان - تلفیق قرآن - هنر و ریاضی :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» نقاشی دانش آموزان با موضوع توصیه های بهداشتی و اهدای جوایز توسط مربی بهداشت :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی (قـ ق) به روش خلاق و با استفاده از وسایل مختلف :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی (خـ خ) در فضای آزاد به روش خلاق :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» ساخت کاردستی با برگ درختان (کلاژ) - تلفیق هنر و علوم تجربی :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» اهدای شابلون و کره جغرافیایی به همراه اشکال هندسی توسط خانواده محترم امیری :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» حضور مربی بهداشت خانم سعیدی جهت آموزش دانش آموزان و ارائه توصیه های بهداشتی :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» آموزش تم 17 ریاضی به روش قصه گویی در گروه :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» برپایی برنامه صبحانه در کلاس با همکاری والدین :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» ساخت فرفره توسط دانش آموزان - ایجاد انگیزه جهت یادگیری نشانه ی (فـ ف) :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» آموزش محور اعداد به روش قصه گویی :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» نمایش فیلم در کلاس مربوط به درس علوم تجربی :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» آشنایی دانش آموزان با گیاهان در طبیعت با کاشتن آن ها در باغچه مدرسه :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» آموزش محور اعداد به روش های مختلف در کلاس و حیاط مدرسه :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» آموزش  اعداد از طریق بازی های گروهی :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (فـ ف) :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» آموزش نشانه (گـ گ) :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» پوشه ی کار دانش آموزان :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی (و) به روش خلاق :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» زنگ مطالعه آزاد (مجله رشد کودک) :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (پ) به روش خلاق :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» جمع آوری برگ های گوناگون در حیاط مدرسه - درس علوم :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» برسی انواع برگ ها از نظر شکل و رنگ و اندازه - درس علوم تجربی :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» نصب پروژه های کلاسی دانش آموزان در ایستگاه تفکر و پژوهش با همکاری والدین :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» املای قطاری - درس فارسی :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» آشنایی با گیاهان مختلف از طریق مشاهده و نقاشی آن ها - درس علوم :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» آشنایی با مفهوم دسته های ده تایی - درس ریاضی :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» کنفرانس درس دنیای جانوران - موضوع جانور مورد علاقه من :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی (شـ ش) درس فارسی به روش های خلاق :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» تدریس خلاق در درس فارسی :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» تدریس درس (ک) با استفاده از روش های خلاق :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» مسابقه املا نویسی به روش های خلاق :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» اهدای مسواک توسط ایلیا امیری برای تدریس درس سالم باش شاداب باش :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» بررسی پوشه ی کار توسط دانش آموزان :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» بررسی عملکرد سه ماهه ی اول سال تحصیلی و پوشه کار دانش آموزان توسط والدین :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» جشن شب یلدا در کلاس درس :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» آزمایش حس چشایی و بویایی :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی ( ر )  به همراه حضور مادران در کلاس درس :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی ( ایـ یـ ی ای) به همراه رنگ آمیزی نقشه و پرچم ایران :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» تمرین املا بر روی تابلو وایت برد شخصی :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» اردوی تفریحی :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» اجرای مراسم عزاداری و نوحه خوانی در ماه محرم در کلاس :: شنبه ۴ آذر ۱۳٩۱
» حضور پدربزرگ و مادر بزرگ دانش آموز برنا آقا برار پور در کلاس :: شنبه ۴ آذر ۱۳٩۱
» کنفرانس دانش آموزان از پروژه ی علوم تجربی بعد از بحث و گفتگو در گروه برای کلاس :: شنبه ۴ آذر ۱۳٩۱
» بحث و تبادل نظر دانش آموزان در گروه های خود پیرامون مباحث مطرح شده در کلاس :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» برپایی ایستگاه تفکر از پروژه های دروس در تابلو خارج کلاس برای دانش آموزان دبستان :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» اجرای برنامه ی صبحانه با همکاری والدین به صورت داوطلبانه در کلاس :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» املا با خمیر بازی ( درس فارسی ) :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» آموزش مفهوم تقارن ( کار با ابزار شابلن ) :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» تدریس نشانه های 2 ( د، سـ س ، او - و ) :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» استفاده از رسانه ی آموزشی ( نمایش فیلم دروس ) در کلاس درس :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» سومین جلسه ی آموزشی با حضور والدین در کلاس :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» جشن عید سعید غدیر خم با همکاری والدین :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» حضور باباها در کلاس برای تدریس نشانه ب :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» راه اندازی سایت گروه آموزشی پایه ی اول ابتدایی استان بوشهر :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» جشن روز دانش آموز در کلاس با همکاری والدین :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» برپایی سفره هفت سین به مناسبت جشن نوروز در کلاس- تدریس نگاره 10 :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» بازی زیر آب یا روی آب - تحریک حس کنجکاوی نسبت به پدیده ها - درس علوم تجربی :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» آشنایی با مفهوم تفریق :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» اجرای برنامه صبحانه در کلاس با همکاری والدین :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» حضور روحانی محترم جناب آقای حیدری در کلاس برای تدریس نگاره ی 9( در مسجد محله) :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» طراحی خلاق الگوهای شطرنجی توسط دانش آموزان :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» برپایی آکواریوم کلاس با همکاری آقای ساقیان ولی دانش آموز سال قبل :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» درک جمع دو عدد و نمایش آن با ابزار چوب خط :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» آشنایی با مفهوم عدد به عنوان طول و  واحد و آشنایی با مفهوم جمع به کمک چینه :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» نخ کردن چینه های رنگی برای الگویابی با هدف افزایش مهارت دست ورزی :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» آموزش سرشماری و سازمان دادن اطلاعات با روش خلاق و قصه گویی :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» اجرای برنامه صبحانه با همکاری والدین :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» برگزاری جلسه با حضور والدین به مناسبت آغاز آموزش نشانه ها :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» دانش آموزان کلاسم :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» جشن ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) به همراه صرف صبحانه با همکاری والدین :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» آموزش درس ریاضی به روش خلاق :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» کنفرانس (ارائه مطلب) توسط دانش آموزان در کلاس درس در موضوعات مختلف درسی :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» همکاری والدین در نصب کارها فعالیتهای دانش آموزان :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» نمایشگاهی از فعالیت دانش آموزان :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» تمرین برای دست ورزی و افزایش مهارت در نوشتن با رسم خطوط دورانی و نامنظم :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: دوشنبه ٢۴ مهر ۱۳٩۱
» برگزاری جشن قرآن :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» برگزاری جشن روز کودک در کلاس با برنامه های متنوع :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» انواع مختلف فعالیتهای یاددهی در کلاس درس: استفاده از چینه و آموزش جدول سودوکو :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» گزارش تصویری هفته دوم فعالیت دانش آموزان :: جمعه ۱۴ مهر ۱۳٩۱
» گزارش تصویری هفته اول فعالیت دانش آموزان :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱