آشنایی با جانوران مختلف در درس علوم تجربی از طریق مشاهده مستقیم و لمس کردن ( مرغ ، کبوتر ، کفشدوزک ، کرم ابریشم ) - بقیه تصاویر در ادامه مطلب