باطلاع میرساند لینک کنفرانس ویدیویی کلیه دانش آموزانی که کنفرانس خود را به صورت ویدیویی ارائه نموده بودند به روز شد. 14 قطعه ویدیویی مربوط به 12 دانش آموزمی باشد.

 

 

 

فیلم1 : پارسا سپهر آرا 

 

فیلم2 : پارسا سپهر آرا 

موضوع کنفرانس: حس چشایی 

 

موضوع کنفرانس: حس بویایی و لامسه 

دانلود

 

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

فیلم3: شاهین عبداله زاده

 

فیلم 4 : رایان دریسی
موضوع کنفرانس: حیوان مورد علاقه من

 

موضوع کنفرانس: حیوان مورد علاقه من

دانلود

 

دانلود

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 فیلم5 : رضا نجاتی

 

 فیلم6 : امین بهزادی
موضوع کنفرانس: حیوان مورد علاقه من

 

موضوع کنفرانس: حیوان مورد علاقه من 

دانلود

 

دانلود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیلم7: رادوین فرهمند زاده

 

فیلم8: مهدی دلسیناد 

 موضوع کنفرانس:حیوان مورد علاقه من 

 

موضوع کنفرانس: حیوان مورد علاقه من  

 دانلود

 

دانلود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیلم9: معراج ابراهیمی

 

فیلم10:پارسا برازجانی

 موضوع کنفرانس:حیوان مورد علاقه من 

 

موضوع کنفرانس: حیوان مورد علاقه من 

دانلود 

 

دانلود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فیلم11:مهزیار تلیان

 

 فیلم12:سام دهقانی

 موضوع کنفرانس:حیوان مورد علاقه من 

 

موضوع کنفرانس:حیوان مورد علاقه من  

دانلود 

 

 دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فیلم13: پارسا سپهر آرا

 

  فیلم14:امیر عباس صدیق

 موضوع کنفرانس:حیوان مورد علاقه من 

 

 موضوع کنفرانس:حیوان مورد علاقه من 

دانلود 

 

دانلود

ضمن تشکر از همه ی والدین و دانش آموزان در به روز رسانی وبلاگ هایشان با موضوعات خواسته شده این دانش آموزان پروژه خود را بصورت کنفرانس از طریق فیلم ارائه نموده اند.

توجه : به علت اینکه لینک دانلود مستقیما به وبلاگ دانش آموزان داده شده است، در صورت دانلود نشدن ، گزارش آن را مستقیما به وبلاگ دانش آموز مورد نظر اطلاع رسانی نمایید.