آشنایی با ریشه های گیاهان گوناگون با استفاده از انواع گیاهان و سبزیجات ( چغندر ، سیب زمینی ، شلغم ، تربچه و ... ) دانش آموزان با تغییرات روز به روز در روند رشد گیاهان بطور تجربی و  در کلاس آشنا شدند  .