دانش آموزان گیاهانی را که تا کنون مراحل رشد آن را از نزدیک در کلاس مشاهده می کردند ، در باغچه مدرسه با دستان خود می کارند .