یکی از مراحل آموزش درس فارسی بخوانیم  استفاده از جورچین مفاهیم درس مربوطه می باشد . که در اینجا پازلهای مختلفی در زمینه نشانه - ز - ساخته ام و در اختیار گروههای کلاسم قرار داده ام . هر گروه بعد از تکمیل ، آن را بر روی تابلو نصب می کند و برای سایر دانش آموزان پیرامون آن توضیحی می دهد . در اینجا جورچین تصاویری از میز ، زرافه ، زنبور ، موز و ... تهیه شده است . دانش آموزان من همراه با بازی و سرگرمی به مفهوم اصلی درس که همان نشانه جدید است ،پی برده و در فرآیند یادگیری فعالانه شرکت دارند به نحوی که خودشان مطلب مورد نظر را حدس می زنند.