بمناسبت شب یلدا و آشنایی دخترانم با مراسم خاص این شب ، برنامه مفصلی همراه با شاهنامه و حافظ خوانی در کنار کرسی گرم و با حضور جناب آقای آدم برفی بر گزار کردم که مورد استقبال زیاد دانش آموزان و همکارانم قرار گرفت . در مورد آداب و رسوم خاص این شب در بین اقوام مختلف در سرزمین عزیزم ایران با دخترانم صحبت کردم .