با هدف آشنایی هر چه بیشتر و بهتر دخترانم با مراسم و برنامه های سال نو از یک هفته مانده به تعطیلات سال جدید هر روز سفره هفت سین را در کلاس می چیدم و با آنها در مورد هر یک از اجزاء سفره و ... صحبت می کردیم .و هر یک از دانش آموزان در مورد آداب و رسوم خود در این ایام صحبت می کردند .