شروع سال تحصیلی جدید فصل کوشش و تلاش و کار و دانایی حضور همه همکاران ، والدین عزیز و دانش آموزان بخصوص کلاس اولی ها تبریک عرض می کنم . امیدوارم سالی سرشار از موفقیت و سربلندی برای همه مردم ایران عزیزم باشد.

امسال مدرسه ام تغییر کرده و همراه با ٣٧ آقا پسر گل و نازنین  کلاس اولی ادامه کارها و برنامه کلاسمان در اول ١ را خدمت شما بزرگواران ارائه خواهم داد و همچنان منتظر نظرات و ایده های عالی شما هستم .

از همه دوستان و یارانی که در این مدت همراهی فرمودید متشکرم . و بابت عدم حضور و پاسخگویی به پیامهای پر مهرتان از صمیم قلب عذر می خواهم . اندک کسالتم مانع شد . امیدوارم بتوانم در آینده جبران کنم.