یکی از روش های تدریس ایفای نقش می باشد که معمولا به اشکال مختلف در کلاسم  با همکاری و انتخاب داستان ،... توسط فرزندانم اجرا می شود.  برای تدریس نشانه ها  علاوه بر وسایل کمک آموزشی مانند کارت های کلید واژه ، پوستر درس ،استفاده از ماسک ( صورتک ) و عروسک های دستی و انگشتی هم کاربرد بسیاری دارد و هدف از استفاده از این وسایل گذشته از یادگیری و آموزش بهتر دروس ، به تفکر، جستجو و بررسی وکنکاش موضوعات و یافتن جنبه های دیگر توانایی هایشان در انجام مسایل مختلف مثلا بازیگری ، .... می باشد . در این فیلم از پسرانم در خواست نمودم بعد از دریافت صورتک هایی که در احتیارشان قرار می دهم با همفکری و همکاری یکدیگر داستانی را برای اجرا در جمع دوستانشان آماده کنند آنها هم بعد از مشورت این داستان را آماده و توسط راویشان به کلاس ارایه دادند .  این درس پیرامون تدریــس نشانه ی  ( اِ  ِ ــه ه ) می باشد.

اسامی پسرانم به ترتیب نقش ها عبارتند از :

راوی یا گوینده داستان آقای امین آهوچهر ،آقای  امیرعباس دهداران جبری با ماسک خانه،آقای سید محمدرضا حسینی با صورتک پرده ،آقای نیما نصیرنیا با صورتک پنجره ،آقای کیارش خواجه زاده با ماسک استخر ، که از این پسرانم گلم بسیار ممنونم . حقیقتا در آن وقت محدود بسیار عالی این برنامه را اجرا نمودند .

 جهت دریافت و مشاهده فیلم بر روی عکس زیر کلیک کرده و جهت ذخیره دکمه save را انتخاب نمایید تا در رایانه شما ذخیره شده و سپس اجرا نمایید.