/ 3 نظر / 6 بازدید
ساغر

همیشه دلتان شاد و لبانتان خندان و سبز و خرم باشید [هورا][خنده][قهقهه]

هاله حميدي

هميشه به گشت وگذار! از قيافه ها معلومه چقدر طول كشيده تا براي اين عكس آماده شده اند.[خنده][نیشخند]

دوست دارم بانسيم سحري،شاخه اي از گل ياس،بوته اي از گل مريم ،بغلي از از گل [گل ({ تا كه تقديم كنم به عزيزاني كه دلم مي خواهد)}