/ 4 نظر / 11 بازدید
امير علي اوخ

مربي عزيز دوست داشتني يم سلام . من بخاطر اين كه به حيات رفتيم از شما مطچكرم . من شما رادوست دارم. خانم خوبم خدا حافظ. [گل][خرخون][خنده][نیشخند][ماچ][گل]

امير مهدي اوخ

سلام بر آ موزگارخوب دل سو زم اي كاش يك شنبه شما هم بوديد و درس لك لك را مي دادي من خيلي خيلي شما رادوست دارم . [گل][خنده][ماچ][خجالت]

آذر

وای خدای من این بچه ها چه کیفی کرده اند آن روز[قلب]

هاله حميدي

[تایید][ماچ]