/ 3 نظر / 68 بازدید
احمدعلی میرشکاری

گل های همیشه بهار زنذگی...

عاطفه چراغچشم

گلهای خندون[گل]

آرین

ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بود خاک تا هفت آسمان، بغض تغزل کرده بود حتم دارم در شب میلادت، ای غوغاترین! حضرت حق نیز در کارش تأمل کرده بود هر فرشته، تا بیایی، ای معمایی ترین! بال های خویش را دست توسل کرده بود با بهترین آرزو ها برای شما [گل][گل][گل]