مطالب ارائه شده در سال تحصیلی 92-91

» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» عکس یادگاری بچه ها در آخر سال تحصیلی 92-91 :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» جشن الفبا اردیبهشت 92 :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢

» تدریس نشانه (ثـ ث) به روش خلاق :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» آزمایش رابطه رنگ و گرما با کمک صفحه های مقوایی رنگی درس علوم تجربی :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» شمارش 8 تا 8 تا با کمک ابزار در درس ریاضی :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» شمارش 8 تا 8 تا با کمک جدول 10 در 10 - درس ریاضی :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» سال نو مبارک :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» یادگاری های بچه ها به برادران آوخ کیسمی :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (عـ ـعـ ـع ع) به روش خلاق :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» عناوین مطالب جمعه 19 اسفند ماه :: جمعه ٢۵ اسفند ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» جشن خداحافظی پسرانم امیر علی و امیر مهدی آوخ کیسمی :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» برپایی کلاس درس در فضای ازاد :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» شعبده بازی آقای سام بزرگمهر در کلاس :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» کسب رتبه برتر در مسابقه نقاشی و اهدای جایزه به آقای ابوالفضل چغادکی :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» مشاهده انواع سنگ ها از نظر شکل - رنگ و اندازه :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» آزمایش ساییدن سنگ ها به هم و مشاهده ی تغییرات پس از آن :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» بازدید دانش آموزان از وسایل مختلف ساخته شده از سنگ در نمایشگاه داخل کلاس :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» پروژه های عملی - ساخت اشکال مختلف با سنگ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» ساخت کاردستی با موضوع ورزش :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس علامت تشدید به روش اکتشافی :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (چ) به روش خلاق :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس (خوا) به روش خلاق :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (ژ) به روش خلاق :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» اجرای برنامه صبحانه در کلاس با همکاری والدین :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» بازدید از موزه دریا و دریا نوردی خلیج فارس :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» جشن 22 بهمن 1391 در کلاس درس با همکاری والدین :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» تمرین جمع و تفریق بر روی محور اعداد :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» شمارش 4 تا 4 تا با استفاده از مداد رنگی و چینه در درس ریاضی :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» برپایی برنامه صبحانه با همکاری والدین :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» جشن دهه ی فجر :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (جـ ج ) به روش خلاق و با وسایل مختلف :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» تدریس ــُ استثنا با روش خلاق و روش ایفای نقش :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» دست ورزی و بازی با خمیر - زنگ هنر :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» مشاهده انواع سنگها و مقایسه و طبقه بندی آن ها از نظر جنس و رنگ :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» همکاری والدین دانش آموزان در نصب پروژه های دانش آموزان در ایستگاه تفکر و پژوهش :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» شمارش دوتا دوتا و ایجاد آمادگی برای یادگیری عددهای زوج و فرد با کمک چینه و انگشت :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» تجهیز بانک جایزه با همکاری والدین :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» اجرای برنامه صبحانه با همکاری والدین :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم و امام صادق به همراه برنامه صبحانه با کمک والدین :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» آموزش نماد مقایسه ( کمتر - بیشتر) به روشهای خلاق و ابزار آموزشی :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» اجرای املای تابلویی به همراه اهدای جوایز :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» ساخت رحل قرآن توسط دانش آموزان - تلفیق قرآن - هنر و ریاضی :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» نقاشی دانش آموزان با موضوع توصیه های بهداشتی و اهدای جوایز توسط مربی بهداشت :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی (قـ ق) به روش خلاق و با استفاده از وسایل مختلف :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی (خـ خ) در فضای آزاد به روش خلاق :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» ساخت کاردستی با برگ درختان (کلاژ) - تلفیق هنر و علوم تجربی :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» اهدای شابلون و کره جغرافیایی به همراه اشکال هندسی توسط خانواده محترم امیری :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» حضور مربی بهداشت خانم سعیدی جهت آموزش دانش آموزان و ارائه توصیه های بهداشتی :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» آموزش تم 17 ریاضی به روش قصه گویی در گروه :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» برپایی برنامه صبحانه در کلاس با همکاری والدین :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» ساخت فرفره توسط دانش آموزان - ایجاد انگیزه جهت یادگیری نشانه ی (فـ ف) :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» آموزش محور اعداد به روش قصه گویی :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» نمایش فیلم در کلاس مربوط به درس علوم تجربی :: جمعه ۶ بهمن ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» آشنایی دانش آموزان با گیاهان در طبیعت با کاشتن آن ها در باغچه مدرسه :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» آموزش محور اعداد به روش های مختلف در کلاس و حیاط مدرسه :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» آموزش  اعداد از طریق بازی های گروهی :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (فـ ف) :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» آموزش نشانه (گـ گ) :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» پوشه ی کار دانش آموزان :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی (و) به روش خلاق :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» زنگ مطالعه آزاد (مجله رشد کودک) :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه (پ) به روش خلاق :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» جمع آوری برگ های گوناگون در حیاط مدرسه - درس علوم :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» برسی انواع برگ ها از نظر شکل و رنگ و اندازه - درس علوم تجربی :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» نصب پروژه های کلاسی دانش آموزان در ایستگاه تفکر و پژوهش با همکاری والدین :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» املای قطاری - درس فارسی :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» آشنایی با گیاهان مختلف از طریق مشاهده و نقاشی آن ها - درس علوم :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» آشنایی با مفهوم دسته های ده تایی - درس ریاضی :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» کنفرانس درس دنیای جانوران - موضوع جانور مورد علاقه من :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی (شـ ش) درس فارسی به روش های خلاق :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» تدریس خلاق در درس فارسی :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» تدریس درس (ک) با استفاده از روش های خلاق :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» مسابقه املا نویسی به روش های خلاق :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» اهدای مسواک توسط ایلیا امیری برای تدریس درس سالم باش شاداب باش :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» بررسی پوشه ی کار توسط دانش آموزان :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» بررسی عملکرد سه ماهه ی اول سال تحصیلی و پوشه کار دانش آموزان توسط والدین :: جمعه ۱۵ دی ۱۳٩۱
» جشن شب یلدا در کلاس درس :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» آزمایش حس چشایی و بویایی :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی ( ر )  به همراه حضور مادران در کلاس درس :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» تدریس نشانه ی ( ایـ یـ ی ای) به همراه رنگ آمیزی نقشه و پرچم ایران :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» تمرین املا بر روی تابلو وایت برد شخصی :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» اردوی تفریحی :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» اجرای مراسم عزاداری و نوحه خوانی در ماه محرم در کلاس :: شنبه ۴ آذر ۱۳٩۱
» حضور پدربزرگ و مادر بزرگ دانش آموز برنا آقا برار پور در کلاس :: شنبه ۴ آذر ۱۳٩۱
» کنفرانس دانش آموزان از پروژه ی علوم تجربی بعد از بحث و گفتگو در گروه برای کلاس :: شنبه ۴ آذر ۱۳٩۱
» بحث و تبادل نظر دانش آموزان در گروه های خود پیرامون مباحث مطرح شده در کلاس :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» برپایی ایستگاه تفکر از پروژه های دروس در تابلو خارج کلاس برای دانش آموزان دبستان :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» اجرای برنامه ی صبحانه با همکاری والدین به صورت داوطلبانه در کلاس :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» املا با خمیر بازی ( درس فارسی ) :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» آموزش مفهوم تقارن ( کار با ابزار شابلن ) :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» تدریس نشانه های 2 ( د، سـ س ، او - و ) :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» استفاده از رسانه ی آموزشی ( نمایش فیلم دروس ) در کلاس درس :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» سومین جلسه ی آموزشی با حضور والدین در کلاس :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» جشن عید سعید غدیر خم با همکاری والدین :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» حضور باباها در کلاس برای تدریس نشانه ب :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» راه اندازی سایت گروه آموزشی پایه ی اول ابتدایی استان بوشهر :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» جشن روز دانش آموز در کلاس با همکاری والدین :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» برپایی سفره هفت سین به مناسبت جشن نوروز در کلاس- تدریس نگاره 10 :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» بازی زیر آب یا روی آب - تحریک حس کنجکاوی نسبت به پدیده ها - درس علوم تجربی :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» آشنایی با مفهوم تفریق :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» اجرای برنامه صبحانه در کلاس با همکاری والدین :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» حضور روحانی محترم جناب آقای حیدری در کلاس برای تدریس نگاره ی 9( در مسجد محله) :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» طراحی خلاق الگوهای شطرنجی توسط دانش آموزان :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» برپایی آکواریوم کلاس با همکاری آقای ساقیان ولی دانش آموز سال قبل :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» درک جمع دو عدد و نمایش آن با ابزار چوب خط :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» آشنایی با مفهوم عدد به عنوان طول و  واحد و آشنایی با مفهوم جمع به کمک چینه :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» نخ کردن چینه های رنگی برای الگویابی با هدف افزایش مهارت دست ورزی :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» آموزش سرشماری و سازمان دادن اطلاعات با روش خلاق و قصه گویی :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» اجرای برنامه صبحانه با همکاری والدین :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» برگزاری جلسه با حضور والدین به مناسبت آغاز آموزش نشانه ها :: جمعه ۵ آبان ۱۳٩۱
» دانش آموزان کلاسم :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» جشن ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) به همراه صرف صبحانه با همکاری والدین :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» آموزش درس ریاضی به روش خلاق :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» کنفرانس (ارائه مطلب) توسط دانش آموزان در کلاس درس در موضوعات مختلف درسی :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» همکاری والدین در نصب کارها فعالیتهای دانش آموزان :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» نمایشگاهی از فعالیت دانش آموزان :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» تمرین برای دست ورزی و افزایش مهارت در نوشتن با رسم خطوط دورانی و نامنظم :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» خودتان تیتر بزنید :: دوشنبه ٢۴ مهر ۱۳٩۱
» برگزاری جشن قرآن :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» برگزاری جشن روز کودک در کلاس با برنامه های متنوع :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» انواع مختلف فعالیتهای یاددهی در کلاس درس: استفاده از چینه و آموزش جدول سودوکو :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» گزارش تصویری هفته دوم فعالیت دانش آموزان :: جمعه ۱۴ مهر ۱۳٩۱
» گزارش تصویری هفته اول فعالیت دانش آموزان :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
اوای دوست

با سلام به شما دوست عزیزم وبلاگتو بسیار جالب وپر محتواست پیروز وسرفراز باشید از این که به من هم سر زدید ممنونم همچنان منتظر نظرات سازنده ی شما هستم

نجوای قلم

در بزم عشق شمع فروزان معلم است مردم چو پیکرند اگر جان ، معلم است آن باغبان گلشن اندیشه های ژرف پروردگار روح حکیمان معلم است سلام همکار گرامی. خسته نباشی وخدا قوت. مطالب وبت بسیار متنوع وجذابن. به ما هم یه سری بزن. راستی با تبادل لینک موافقی؟ شما را لینک کنم؟