واژه های جدید درس همراه با تصاویر آن

من از طریق استفاده از کارتهای رنگی ، کلمات جدید هر درس (فارسی ) را همراه با تصاویر آنها که خودم نقاشی و طراحی نموده ام را با هدف استفاده از دو نیمکره راست و چپ مغز دانش آموزان برای افزایش نتیجه آموزشم با نصب در کلاس به کار برده ام .

/ 1 نظر / 11 بازدید
ن.حسانی

چرا دیگه به ما سر نمیزنید ؟منتظر حضورتان هستم