/ 4 نظر / 8 بازدید
ارین

دلـت را بتـکان ... غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن دلت را بتکان اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین بگذار همانجا بماند فقط از لا به لای اشتباه هایت، یک تجربه را بیرون بکش قاب کن و بزن به دیوار دلت ...

معصومه

سایت آموزنده ای است فقط کاش کمی در رابطه با کارهای داخل کلاس بیشتر توضیح دهید.

هاله حميدي

صندوقچه اسرار فسقلي ها![فرشته][ماچ]

آب آبی دریا آبی

باسلام چنین گفت زرتشت: " كه سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیكی" پس تو نیز چنین كن. پیشاپیش چهارشنبه سوری مبارک