آشنایی با وسایل گرم کننده

 دانش آموزان از طریقآشنایی با وسایلی مانند شمع ، فندک ، سشوار ، لامپ هفت رنگ ، اطو ،شعله گاز و ... با اهداف آموزشی فصل ۵ علوم تجربی آشنا می شوند . اهداف مورد نظر در این بخش عبارتند از :

١- آشنایی با وسایل گرما دهنده      ٢-آشنایی با وسایلی که نور ، گرما یا هر دو را دارند     ٣-کاربرد این وسایل در زندگی روز مره

تمام آزمایشات بصورت تجربی و در بین گروهها اجرا می گردد .

/ 0 نظر / 13 بازدید