/ 3 نظر / 8 بازدید
امير مهدي آوخ

سلام بر آموزگار خوب و مهربانم. ازا ين كه شمامارابه حياط برديد و آنجا درس داديدازشماممنونم . من شما را خيلي زياددوست دارم خداحافظ. .[گل][خنده][شوخی][بغل]

ايليا اميري

من هر درسي كه در حياط باشه رو دوست دارم چون با بازي همراه است . اين نظر منه چون تمام درسهايي كه در حياط ياد گرفتم بهتر تو ذهنم مانده است .ممنون خانم كه به فكر ما هستيد. ايليا اميري [خداحافظ]

هاله حميدي

[دست][دست][دست][دست]