/ 2 نظر / 31 بازدید
هاله حميدي

برنا ،من و عمو رضا دوستتون داريم و هيچ وقت فراموشتون نمي كنيم.هر جا هستيد در كنار خواهر دوست داشتني و مامان و باباي گلتون سلامت وشاد باشيد.دو قلوهاي بامزه وزرنگ وباهوش.[خداحافظ][ماچ][قلب]

هاله حميدي

سام مهربون و تپلي من قربون اون اشك هاي دونه دونه تو.از همين جا لپ هاتو مي بوسم كوچولوي دوست داشتني .[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب]