/ 2 نظر / 6 بازدید
هاله حمیدی

نوش جان [خوشمزه] منتظر صبحانه های خوشمزه تر باشید![تعجب]

زندگي زيباست زشتي هاي آن تقصير ماست،در مسيرش هرچه نازيباست آن تدبير ماست،زندگي آب روانيست روان ميگذرد، آنچه تقدير است همان مي گذرد ،(كودكي را شادكردن، از تدبير ماست).[گل][گل][گل]